Healing Hawai`i One Step at a Time
Healing Hawai`i One Step at a Time

Nursing Experience

Kona Community Hospital

  • Registered Nurse-First Floor                                                               July 2017-Present

Life Care Center of Kona LLC.                                                                                                     

  • Registered Nurse (RN)                                                                          January 2016-July 2017
  • Certified Nurse Aide (CNA)                                                                       May 2012-April 2013

 

Olelo No`eau

‘Ike aku, ‘ike mai. Kōkua aku, kōkua mai. Pēlā ka nohona ‘ohana.
Watch, observe. Help others and accept help. That is the family way.

Print Print | Sitemap
© Jennifer K Hashimoto